GestRisk - solucions al risc
seguros-personales-auto

Prevenció

Després d'una avaluació dels riscs, es proposarà un pla de prevenció com a complement del programa d'assegurances.

En funció de la probabilitat i conseqüències dels riscs i el cost de les mesures a aplicar així com del seu control, es realitzarà un informe respecte a les instal·lacions i equips valorant: .

La seguretat de les pròpies instal·lacions en funció del:

En conseqüència, amb la combinant el pla de prevenció de riscs i el pla d'assegurances, es pretén afrontar el risc de la forma més eficient, combinant Autoassegurança (total o parcial) i transferència de riscs a companyies asseguradores.

Gerència de riscs

La millora en la Gestió de Riscs part d'una identificació completa i sistemàtica de l'Univers de Riscs que poden afectar la consecució dels objectius establerts per l'empresa.
Així, l'objectiu principal és identificar, valorar i prioritzar aquests riscs, en funció de la seva intensitat i probabilitat de succeir.

En aquest entorn es pretén identificar de manera sistemàtic i estructurat els riscs que afecten la marxa del negoci. Aquests es poden agrupar en 5 àmbits fonamentals:

Una vegada prioritzats els principals riscs i es definirà el Mapa de Riscs de l'Empresa i el Pla Director per a la gestió i mitigació d'aquests.


Pàgina següent: Seguretat Informàtica

 


Si desitja més informació dels nostres productes contacti amb nosaltres a la secció de contacte.