GestRisk - solucions al risc
seguros-personales-auto

Plans de Contingència i Continuïtat

Planificar l'inesperat és l'objectiu dels nostres Plans de Contingència i Continuïtat.

Entenem per Pla de Continuïtat del negoci, al conjunt detallat d'accions que descriuen els procediments, els sistemes i els recursos necessaris per reprendre les operacions en cas d'interrupció.

El Pla de Contingències serà el conjunt d'accions i recursos per respondre a fallades i interrupcions específiques d'un procés.

En conseqüència, l'objectiu d'aquests plans és contrarestar i minimitzar les interrupcions de les activitats de negoci i protegir els processos crítics del negoci dels efectes de falles o desastres, assegurant en retorn a l'activitat normal en el menor termini possible. Buscant garantir les activitats crítiques en un escenari de desastre.

 


Si desitja més informació dels nostres productes contacti amb nosaltres a la secció de contacte.