GestRisk - solucions al risc
seguros-especiales

Caució

Aquesta pòlissa va dirigida a promotors que hauran de figurar com a acceptants de la mateixa. Segons la legislació vigent, el promotor haurà de subscriure una pòlissa de caució que garanteixi la devolució de les quantitats anticipades pels compradors de l'habitatge en cas de, no efectuar-se la construcció de la mateixa o si aquesta es realitza en terminis diferents dels pactats al contracte de compra-venda.

Els assegurats seran els compradors de l'habitatge i la quantia assegurada seran els imports anticipats incrementats per l'IVA i l'interès legal corresponent.
Si desea más información puede contactactar con nosotros a teléfono 629 676 631 o en la sección de contacto
 

©2008-2010 GestRisk - Solucions al risc. Tots els drets reservats.