GestRisk - solucions al risc
seguros-especiales

Muntatge parcs eòlics

Mitjançant aquesta assegurança, es cobreixen els danys els danys materials que puguin sofrir tot tipus de maquinària i instal·lacions, des del moment des del moment en què els diferents elements arriben a la zona on se'n va ha realitzar la instal·lació fins a que, muntats, instal·lats i provats es trobin en condicions de funcionament normal.

Combinat amb altres assegurances, es pot realitzar programes d'assegurança a mesura que cobreixin a més, el transport dels elements, les pèrdues per retard de la posada en marxa així com la Responsabilitat Civil o mediambiental.
Si desea más información puede contactactar con nosotros a teléfono 629 676 631 o en la sección de contacto
 

©2008-2010 GestRisk - Solucions al risc. Tots els drets reservats.